Komplexní správa IT

Komplexní správa IT od ANASOFTu

Je proces kontrahování třetí strany na řízení IT procesů a systémů mimo organizace, která je využívá. Malé a střední podniky ho využívají hlavně pro správu částečné IT infrastruktury nebo správy IT jako celku.

Formou komplexní správy IT poskytujeme správu IT prostředí a technickou podporu.

Důvěra je základním kamenem správy IT. Její hodnota nás zavazuje k přísným bezpečnostním opatřením a k maximální zodpovědnosti.

Garantujeme vám provozuschopnost celých řešení nebo jednotlivých zařízení. Prevencí a pravidelnou kontrolou počítačů, serverů, sítě a zejména softwaru eliminujeme případné komplikace a následné výpadky, čímž snižujeme vaše celkové náklady. Vaše individuální požadavky jsou pro nás výzvou.

Pro vaše požadavky máme vyhrazen zvláštní prostor – Service Desk, s dostupností 24 hodin po dobu celého týdne a reakční dobou už 2 hodiny. Opatření, které rychle a cíleně řeší vaše technické problémy.