Dokument management

Dokument management

Systém pro správu dokumentů (Document Management System - DMS) jsou aplikace, které se používají ke sledování, řízení oběhu a ukládání elektronických dokumentů a obrazů papírových dokumentů.

Zahrnuje zachycování, vyhledávání, vyplňování, bezpečnost, archivaci, skartaci, pracovní postupy (workflow), autentizaci a schvalování dokumentů.

Společnost ANASOFT má kompetence v systémové integraci několika technologií, které je možné využít při zefektivňování dokumentových procesů:

  • ECM systémy (SharePoint, Alfresco, IBM FileNet)
  • Elektronické formuláře
  • Podatelna a registratura
  • Zpráva zákaznických složek (Case Management)
  • Schvalovací procesy (BPM a workflow)
  • Vlastnoruční podepisování elektronických dokumentů (Signatus)