AMUN - integrační platforma

AMUNAmun je aplikační a integrační platforma sloužící jako základ pro moderní enterprise řešení. Soustřeďuje v sobě velké množství společných funkcí nezbytných pro stavbu systémů, které mají být bezpečné, flexibilní, integrovatelné a uživatelsky snadno použitelné.

Důraz je kladen na důsledné dodržování moderních standardů, zaručujících maximální možnou otevřenost vůči jiným produktům a řešením.

Platforma Amun slouží jako základ pro tvorbu konkrétních řešení reprezentovaných danou byznys logikou – operacemi specifickými pro danou oblast a zápisy procesů, které tyto operace spojí do smysluplných funkcí systému.

Platforma Amun se skládá z následujících komponent 

Chcete vědét víc?