Sofistikované přehledy a reporty pro Celní ředitelství SR

20.07.2009

Manuální sbírání a konsolidace dat, která by si vyžadovala i několik dní je už na Celním ředitelství Slovenské republiky (CR SR) minulostí. Společnosti Hewlett-Packard (HP) a ANASOFT vytvořily pro celnice řešení, které jim nejen ušetří čas, ale také ulehčí rozhodování ředitelům ve státní správě o strategických záležitostech.

ANASOFT dodal řešení pro CR SR pro vrcholový a střední management, které jim poskytuje statistiky a reporty potřebné pro jejich rozhodování v reálném čase. Řešení je postavené na nástrojích SAP Business Objects (SAP BO). Analytici společnosti ANASOFT spolu se zaměstnanci CR SR zanalyzovali zdrojové systémy a strukturu požadovaných informací. Nový systém šetří rozhodně čas a zdroje také pracovníkům IT a příslušných oddělení při přípravě a konsolidování potřebných dat. Řešení umožňuje zaměstnancům Celního ředitelství SR nejen ulehčení jejich práce, ale především využití automatizovaných systémů. Nyní jim navržený systém umožňuje flexibilně pracovat s daty a vytvářet za krátkou dobu různé typy reportů, které jsou v systému již předdefinované. Takové aplikace jsou přínosem pro každou větší společnost, která spravuje jakákoliv data. Mohou to být platby, daně, různá data, která jsou strukturovaná. Rozličná data se dají konsolidovat tak, aby ulehčili práci při přípravě různých analýz a reportů managementu. Top manažeři se mohou potom v klidu, s vědomím korektních informací, rozhodovat o dalším směrování firem.

 

Zpět na novinky