Nová funkcionalita v centru telefonických služeb PSS zjednoduší přidělování požadavků

03.12.2007

Požadavky klientů, které přicházejí přes webovou stránku Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) www.pss.sk budou odteď přidělovány jednotlivým pracovníkům centra telefonických služeb (CTS) automaticky. ANASOFT nasadil v PSS řešení postavené na platformě AMUN, které umožní načítání požadavků do systému Genesys a podle business logiky přidělí požadavky jednotlivým pracovníkům CTS.

Požadavky klientů se ukládají do vstupního pořadí a jsou rovnoměrně automaticky přidělovány jednotlivým pracovníkům CTS.

Toto řešení přinese jednotlivým pracovníkům rovnoměrnost přidělování požadavků, možnost pozastavení přidělování e-mailů a opětovné spuštění cyklu přidělování a schopnost odlišit pracovníka, který právě vybavuje telefonický požadavek. Systém také poskytne základní statistické přehledy o zpracovaných požadavcích.

CTS v PSS

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (PSS) se v roce 2005 rozhodla vytvořit centrum telefonických služeb, které zabezpečí všem jejím klientům a zájemcům rychlý přístup k informacím. Jako jednoho z partnerů si vybrala společnost ANASOFT, která přetavila její představy do konkrétní podoby a zavedla pro ní kontaktní centrum přesně na míru. Centrum telefonických služeb (CTS) Prvej stavebnej sporiteľne vytváří transparentní přístup k požadavkům zákazníků, které přicházejí obousměrně v podobě telefonických hovorů nebo formou elektronické komunikace. Specialisté ANASOFTu byli PSS nápomocni při analýze i specifikaci požadavků a dotvořili spolu s interními zaměstnanci procesy pro další provoz. ANASOFT použil jako základní kámen pro CTS balík Genesys Express od společnosti Genesys – světového lídra v oblasti softwarového vybavení kontaktních center.

 

Zpět na novinky