Implementace počítačového centra kompatibilního s prostředím jboss cluster pro německou společnost GAD EG

15.07.2007

Pro podnikovou aplikaci Jboss bylo potřeba navrhnout počítačové centrum vhodné pro prostředí Jboss Cluster. Pro jeho část německá společnost ANASOFT Technology detailně analyzovala potřeby, s cílem realizovat na tomto základu patřičné testy a adekvátně konfigurovat komponenty systému.

Jako výsledek GAD přijal mezi jinými i definice procesů pro setup, operace, rozmístění a kritické případy, jakož i podporu klastru v souladu se specifickými požadavky, školení zaměstnanců, a také příslušnou úplnou dokumentaci.

Klaus Martin, lídr middlewarového týmu v GAD, byl se způsobem práce a profesionálními znalostmi konzultantů z ANASOFT Technology velmi spokojen.

 

Zpět na novinky