ANASOFT prezentuje Interaktivní byznys procesy na SAP World Tour 2008

18.03.2008

O tom, že i byznys procesy můžou být „hladké jako čokoláda“, společnost ANASOFT úspěšně hovořila 3. dubna 2008 na SAP World Tour 2008 ve své prezentaci As Smooth As Chocolate aneb interaktivní byznys procesy.

Stále intenzivnější automatizace podnikových procesů vyžaduje médium, které je v prostředí podnikových informačních systémů lehce čitelné, lehce zpracovatelné a rychle přenositelné. Tímto médiem jsou v současnosti elektronické dokumenty.

Nová generace formulářových technologií SAP

Interaktivní formuláře jsou novou generací elektronických dokumentů. Umožňují dynamické generování elektronických dokumentů obsahujících data z podnikových informačních systémů, jejich odeslání příjemcovi, následné editování příjemcem včetně případného připojení elektronického podpisu, odeslání nazpět a zpracování dat z přicházejícího formuláře.

Spolupráce společnosti SAP a Adobe zahájená v roce 2002 byla završena integrací Adobe PDF technologií do SAP NetWeaver AS ABAP i JAVA a jeho vývojového prostředí.

Interactive Forms based on Adobe software umožňuje realizovat základní typy obchodních scénářů:

• generování PDF dokumentů a jejich odeslání do tiskárny, fax, e-mail, archivace v archivačním subsystému
• online interaktivní (editovatelné) formuláře prezentované ve webové aplikaci vytvořené v SAP NetWeaver AS ABAP nebo SAP NetWeaver AS JAVA
• offline interaktivní formuláře, které si uživatel stáhne z www stránky nebo dostane e-mailem; edituje lokálně a odešle zpět na server.

Adobe PDF - Adobe Portable Document Format

Konference SAP World Tour přináší informace o nových strategiích a inovacích v oblasti IT a také o EURO konverzi. V rámci akce jsou připraveny odvětvově specifické a technologické bloky, během kterých se posluchači můžou střetnout s experty, partnery a zákazníky SAP.


Zpět na novinky