ANASOFT je virtuální na Rio+20 Corporate Sustainability Forum

21.06.2012

ANASOFT je virtuální na Rio+20 Corporate Sustainability Forum: Innovation and Collaboration for The Future. UN Global Compact v kooperaci se sekretariátem Rio+20  a UN System And the Global Compact Local Network Brazil, the Italian Global Compact Network připravili a slavnostně představili nejnovější verzi sbírky BEST PRACTICES COLLECTION během konference Rio+20. Záměrem je představit nejlepší iniciativy a projekty evropských firem na téma trvale udržitelného rozvoje, které jsou koherentní s logikou Rio+20.

Italská síť Global Compact oslovila firmy, aby představily svoje iniciativy, identifikovaly relevantní vlivy na business a popsaly programy a aktivity, které implementovaly a se kterými pracují. ANASOFT představil svůj projekt ANASOFT litera, což je nejprestižnější literární cena na Slovensku. Kromě hlavního cíle podpory původní slovenské literární tvorby, fungování literární ceny má vysoce pozitivní vliv na okolní společnost, zlepšuje orientaci čtenáře v literatuře, podporuje vydavatele, knihkupce, knihovníky a zejména autory.

Na konferenci, která potrvá do 22. června 2012 se zúčastní přibližně 50.000 účastníků, včetně vládních delegátů, environmentálních aktivistů, představitelů obchodu a různých domorodých skupin.

Rio+20 je následnickou událostí po environmentálním summitu, který se ve městě konal v roce 1992. Aktivity okolo udržitelného rozvoje mají za cíl najít způsoby k dosažení hospodářského růstu, které neškodí životnímu prostředí.

Trvale udržitelným rozvojem se rozumí cílený, dlouhodobý, komplexní a synergický proces, ovlivňující podmínky a všechny aspekty života (kulturní, sociální, ekonomické, environmentální a institucionální), na všech úrovních (lokální, regionální, globální) a směrující k takovému funkčnímu modelu určitého společenství, který kvalitně uspokojuje biologické, materiální, duchovní a sociální potřeby a zájmy lidí, přičemž eliminuje nebo výrazně omezuje zásahy ohrožující, poškozující nebo ničící podmínky a formy života, nezatěžuje krajinu nad únosnou míru, rozumně využívá její zdroje a chrání kulturní a přírodní dědictví.

Zásadní podporu trvale udržitelného rozvoje (TUR) deklarovala Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru v roce 1992, na které byly přijaty čtyři zásadní dokumenty: Rio-deklarace (27 zásad), Úmluva o biologické diverzitě, Rámcová úmluva o klimatických změnách a AGENDA 21 (40 kapitol) tvořící základní východisko pro vypracování strategií TUR na všech úrovních. Tato podpora byla znovu potvrzena a deklarována i v přijatých závěrečných dokumentech na Světovém summitu o trvale udržitelném rozvoji (WSSD) v Johannesburgu 2002.