Rejstřík subjektů poskytující pomoc obětem trestních činů pomáhá tím nejzranitelnějším

10.07.2019

Rejstřík subjektů poskytující pomoc obětem trestních činů pomáhá tím nejzranitelnějším

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky zpřístupnilo na své stránce Rejstřík subjektů poskytujících pomoc obětem trestních činů podle zákona o obětech. Jde o rejstřík, který umožňuje jednoduše vyhledat seznam míst, kam se může člověk v nouzi obrátit na odbornou pomoc. Rejstřík pomáhá týraným ženám a jejich dětem, obětem trestních činů, policistům, prokurátorům či sociálním centrům při pomoci ublíženým osobám.

Rejstřík subjektů poskytujících pomoc obětem pro Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky připravila softwarová společnost ANASOFT.

Rejstřík subjektů poskytujících pomoc obětem pomáhá týraným ženám a jejich dětem, obětem trestních činů, policistům, prokurátorům či sociálním centrům při pomoci ublíženým osobám. Umožňuje jednoduše vyhledat seznam míst jako jsou akreditované subjekty: krizová centra, poradenská centra pro ženy zažívající násilí a azylové domy na základě vyhledávacích kritérií, kam se může dotyčná osoba obrátit na odbornou pomoc.

Každý detail subjektu obsahuje základní informace o subjektu, sídlo, území poskytování pomoci, v případě, že není utajené, tak i adresu místa poskytované odborné pomoci. V případě utajení adresy místa poskytované odborné pomoci, je zveřejněn jen kraj, kde subjekt poskytuje pomoc.

V detailu se nachází také forma odborné pomoci (všeobecná odborná pomoc, specializovaná odborná pomoc, pomoc obětem podle zvláštních předpisů) a okruh osob, kterým je odborná pomoc určena. Důležitými informacemi jsou také kontakt a informace o akreditaci subjektu Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky.