Právní moc a vykonatelnost soudních rozhodnutí si jednoduše ověříte už i z domu

28.05.2019

Právní moc a vykonatelnost soudních rozhodnutí

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky právě od včerejška umožnilo občanům přístup k jednoduchému a rychlému způsobu, jak si ověřit, zda jejich soudní rozhodnutí je pravomocné.

Jde o nový registr s názvem Registr doložek právní moci a vykonatelností soudních rozhodnutí, který vyvinula softwarová společnost ANASOFT. Registr je součástí portálu Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

Registr doložek právní moci a vykonatelnosti soudních rozhodnutí je veřejný rejstřík, na jehož základě si může účastník, právní zástupce, resp. třetí strana, prověřit zda dotčené rozhodnutí nabylo právní moci a/nebo vykonatelnosti. Údaje jsou do tohoto registru automaticky přebírány z informačního systému soudů. Oprávněné osoby tak mohou samostatně na webové stránce v pohodlí domova a bez návštěvy soudu ověřit, zda soudní rozhodnutí nabylo právní moci či vykonatelnosti.

Výhodou tohoto řešení je odstranění administrativní zátěže soudů jako i oprávněných osob, a to například odbřemenění oprávněného v exekučním řízení předkládat právní moc a vykonatelnost exekučního titulu k návrhu na vykonání exekuce.

Aktuálně má výpis z Registru informativní charakter. Po uplynutí testovacího provozu budou doložky z Registru použitelné i na právní účely. Každázveřejněná doložka, kterou si oprávněná osoba stáhne, bude podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem, resp. pečetí. Následně už doložky nebude potřebné předkládat jiným orgánům státní správy, tyto si právní moc a/nebo vykonatelnost rozhodnutí budou umět ověřit sami.