Kvalita SW vývoje produktů potvrzená ISO normou 25000

21.09.2020

Kvalita SW vývoje produktů potvrzená ISO normou 25000Společnost ANASOFT koncem srpna úspěšně absolvovala certifikační audit a získala tak na následující tři roky certifikát potvrzující kvalitu vyvíjených softwarových produktů. 

Standardy spadající pod ISO/IEC 25000, známe též jako SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation), vytvářejí společný rámec na hodnocení kvality softwarových produktů.

Hodnocení kvality produktu spočívá v hodnocení jednotlivých charakteristik a sub-charakteristik produktu, kterými se při jeho vývoji zabýváme jako např. samotná funkčnost produktu, jeho výkonnost, kompatibilita, použitelnost, spolehlivost, udržitelnost, přenositelnost a v neposlední řadě i bezpečnost produktu. 

Získáním tohoto certifikátu tak opět potvrzujeme, že kvalita stejně jako bezpečnost našich produktů je u nás na prvním místě a že se zabýváme nejen kvalitou na úrovni procesů, ale i na úrovni samotného SW vývoje našich produktů.

Přidanou hodnotou je především:

  • garance kvality SW produktu našim zákazníkům,
  • detekce a oprava chyb v prvních stádiích životního cyklu produktu, ladění chyb softwarového produktu před dodáním, což znamená úsporu nákladů v následující fázi údržby
  • posuzování a kontrola výkonnosti a funkčnosti vyvinutého softwarového produktu a zabezpečení toho, aby byl schopný generovat správně výsledky s přihlédnutím na stanovené časové a zdrojové omezení,
  • zabezpečení toho, aby vyvinutý softwarový produkt splňoval požadavky na bezpečnost (důvěrnost, integrita, pravost, trasovatelnost aj.).
  • kontrola, zda produkt bude moct být uveden do produkčního provozu bez ohrožení jiných systémů a při zachování kompatibility s požadovanými rozhraními.