Jak proaktivně zvýšit kybernetickou odolnost podniku řešeními SIEM

10.05.2023

Kybernetické bezpečnostní hrozby jsou stále sofistikovanější a častější. Podniky musí přistupovat k proaktivním opatřením k zajištění své infrastruktury a digitálních aktiv. Řešení SIEM nabízí komplexní přístup ke kybernetické bezpečnosti od monitorování v reálném čase, přes detekce hrozeb až po adekvátní reakce na incidenty. Zjistěte jak můžete aktivně zajistit svou odolnost vůči kybernetické bezpečnosti pomocí řešení SIEM, včetně klíčových funkcí a výhod, výběru správného SIEM řešení a integrace s jinými nástroji kybernetické bezpečnosti pro vytvoření robustní ochrany.

 

AKO PROAKTÍVNE ZVÝŠIŤ KYBERNETICKÚ ODOLNOSŤ PODNIKU RIEŠENIAMI SIEM

Kybernetická bezpečnost představuje klíčový aspekt v současném akcelerovaném podnikatelském prostředí. Rostoucí závislost na technologiích a digitálních platforem v podnicích zvyšuje potřebu robustních řešení kybernetické bezpečnosti.

Firmy v současnosti musí klást důraz na

 • ochranu citlivých údajů,
 • udržování integrity svých sítí
 • a zajištění kontinuity obchodních a provozních operací,

aby měli dostatečnou důvěru u svých obchodních partnerů a zabránili finančně nákladným výpadkům.

Za účelem ochrany svých digitálních aktiv a vybudování požadované odolnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti musí podniky zaujmout proaktivní přístup, který zahrnuje několik úrovní ochrany.

Tři základní komponenty, které pomáhají firmám identifikovat slabá místa, zmírnit rizika a efektivně reagovat na bezpečnostní incidenty jsou:

Kombinací těchto postupů mohou podniky získat komplexní pochopení svého bezpečnostního prostředí, což jim umožňuje

 • odhalovat potenciální kybernetické útoky,
 • předcházet jim,
 • a v případě úspěšného útoku se z něj rychle zotavit.

 

ŘEŠENÍ MANAŽMENTU BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ A UDÁLOSTÍ (SIEM)

 

ŘEŠENÍ MANAŽMENTU BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ A UDÁLOSTÍ (SIEM)

Management bezpečnostních informací a událostí (SIEM) patří do základní výbavy kybernetické bezpečnosti. Zahrnuje především

 • shromažďování,
 • analýzu
 • a korelaci událostí a údajů

souvisejících s bezpečností z různých zdrojů v rámci IT infrastruktury organizace.

SIEM řešení umožňují

 • sledování v reálném čase,
 • pokročilé odhalení hrozeb
 • a včasnou reakci na incidenty

integrací a analýzou dat z více zdrojů, jako jsou

 • brány firewall,
 • systémy detekce průniků (IDS),
 • nástroje na ochranu koncových bodů.

Primárním úkolem SIEM v kybernetické bezpečnosti je poskytnout centralizovaný a komplexní pohled na celkovou bezpečnostní situaci podniku. Tato viditelnost umožňuje bezpečnostním týmům rychleji a efektivněji

 • identifikovat vzory,
 • odhalovat anomálie
 • a reagovat na potenciální hrozby.

S pomocí SIEM řešení můžete:

 • detekovat a reagovat na bezpečnostní incidenty v reálném čase, čímž snižujete potenciální negativní dopad kybernetických útoků
 • monitorovat aktivitu uživatelů a odhalovat podezřelé chování, což zabraňuje vzniku hrozeb ze strany interních zaměstnanců a úniku údajů
 • zeštíhlovat bezpečnostní reporting automatizací procesů sběru údajů, analýzy a hlášení
 • zlepšit efektivitu bezpečnostních operací poskytováním praktických přehledů a omezením manuálních postupů

SIEM řešení zvyšují kybernetickou bezpečnost podniku, protože nabízejí jednotnou platformu pro

 • management bezpečnostních událostí,
 • detekci hrozeb
 • a adekvátní reakce.

Nasazením robustního řešení SIEM mohou podniky nejen posílit svou bezpečnostní pozici, ale také chránit svá digitální aktiva a udržovat si důvěryhodnost v očích svých klientů a partnerů. SIEM řešení přinášejí celou řadu funkcí, navržených pro specifické potřeby a výzvy podniků.

 

klíčové vlastnosti a výhody SIEM řešení

 

Mezi klíčové vlastnosti a výhody SIEM řešení nejčastěji patří:

1. Centralizované monitorování a analýza

SIEM řešení agregují a analyzují údaje z více zdrojů v rámci podnikové IT infrastruktury. Tento centralizovaný přístup umožňuje pověřeným týmům získat holistický pohled na jejich bezpečnostní prostředí, což jim usnadňuje rychlé identifikování a adekvátní reakci na potenciální hrozby.

2. Pokročilá detekce hrozeb

Využitím pokročilé datové analýzy, strojového učení (ML) a umělé inteligence (AI) dokážou SIEM řešení odhalit neobvyklé vzorce a podezřelé aktivity, které mohou naznačovat narušení bezpečnosti nebo probíhající útok. Tato pokročilá schopnost detekce hrozeb umožňuje podnikům proaktivně řešit potenciální rizika dříve, než přerostou do závažnějších problémů.

3. Poplachy a hlášení v reálném čase

SIEM řešení disponují hlášeními a poplachy v reálném čase v případě, že dojde k bezpečnostnímu incidentu na podnikové IT infrastruktuře. Tyto bezodkladné oznámení umožňují bezpečnostním pracovníkům podnikat okamžité kroky k minimalizaci potenciálních škod a zajištění kontinuity podnikových činností bez výpadků.

4. Řízení dodržování předpisů

Mnoho podniků podléhá přísným regulačním požadavkům a dodržování předpisů. SIEM řešení dokáží automatizovat proces shromažďování, analýzy a vykazování údajů souvisejících s bezpečností, čímž zjednodušují správu dodržování předpisů a předcházejí riziku sankcí za nesoulad.

5. Řešení incidentů

SIEM řešení pomáhají podnikům zlepšovat jejich schopnosti reagovat ba incidenty poskytováním kontextově bohatých informací o bezpečnostních událostech. Tyto informace umožňují pověřeným pracovníkům rychle identifikovat hlavní příčinu incidentu, posoudit jeho dopad na firemní IT infrastruktuře nebo data a nasadit přiměřená nápravná opatření.

6. Škálovatelnost a kustomizace

SIEM řešení jsou navržena tak, aby se dala škálovat s rozvojem podniku a přizpůsobovala se jedinečným bezpečnostním potřebám organizace. Podniky mohou upravovat svá implementovaná SIEM řešení tak, aby mohli monitorovat vybrané

 • systémy,
 • aplikace
 • nebo typy dat,

čímž zajistí dodržování bezpečnostních požadavků.

 

VÝBĚR SPRÁVNÉHO ŘEŠENÍ SIEM PRO VÁŠ PODNIK

VÝBĚR SPRÁVNÉHO ŘEŠENÍ SIEM PRO VÁŠ PODNIK

Výběrem správného SIEM řešení pro váš podnik zabezpečíte maximalizaci jeho přínosů a posílení podnikové kyberbezpečnosti.

Při hledání SIEM řešení byste měli zvážit následující faktory:

1. Kompatibilita a integrace

Vhodné SIEM řešení musí být kompatibilní s vaší stávající IT infrastrukturou a nasazenými bezpečnostními nástroji. Mělo by být schopno integrace s různými zdroji údajů a používanými bezpečnostními zařízeními, aby mohlo poskytovat komplexní viditelnost a analytické nástroje.

2. Škálovatelnost a flexibilita

Vámi zvolené řešení by mělo být škálovatelné, aby se mohlo rozšiřovat s přibývajícími procesy, odděleními nebo pobočkami, a přizpůsobovat se měnícím potřebám podniku v oblasti kyberbezpečnosti. Mělo by disponovat přizpůsobitelnými funkcemi a podporou pro různé typy údajů a formáty, díky čemuž zůstane řešení správně funkční, pokud by došlo k restrukturalizaci podniku nebo jeho expanzi.

3. Pokročilá analýza a detekce hrozeb

Pokud je to možné, rozhodněte se pro řešení s robustními analytickými funkcemi, které využívají strojní učení, umělou inteligenci a analýzu chování. Díky tomu budete moci odhalovat i pokročilé hrozby a efektivněji na ně reagovat.

4. Uživatelsky přívětivé rozhraní

Řešení s intuitivním a uživatelsky přívětivým rozhraním zefektivňují monitorování a správu bezpečnosti podniku. Dobře navržené rozhraní zlepšuje efektivitu vašich bezpečnostních operací a usnadňuje rychlejší reakci na vzniklé incidenty.

5. Komplexní reporty a správa dodržování předpisů

Vyberte si takové řešení, které nabízí komplexní funkce reportingu a zjednodušuje proces řízení postupů dodržování předpisů. Tím snížíte zatížení vašeho bezpečnostního týmu a minimalizujete riziko pokut za porušování bezpečnostních předpisů nebo legislativy.

6. Zákaznická podpora

Zvažte spolehlivost a reputaci dodavatelů, od kterých plánujete SIEM řešení koupit. Při výběru je třeba brát v úvahu i

 • rozsah poskytované zákaznické podpory,
 • pravidelné aktualizace
 • a dosažené úspěchy v kybernetické bezpečnosti.

7. Celkové náklady řešení

Při výběru bezpečnostních řešení berte v úvahu počáteční investici, ale nezapomínáte i na provozní náklady spojené s údržbou, zákaznickou podporou a aktualizacemi. Rozhodněte se pro řešení, které vám dá nejlepší hodnotu za peníze bez nutných kompromisů v základních SIEM funkcích a vlastnostech.

 

INTEGRACE ŘEŠENÍ SIEM S JINÝMI NÁSTROJEMI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

 

INTEGRACE ŘEŠENÍ SIEM S JINÝMI NÁSTROJEMI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Chcete-li plnohodnotně využívat přínosy SIEM řešení bude nezbytné je integrovat is jinými nástroji a technologiemi kybernetické bezpečnosti. Tato integrace může poskytnout hlubší pohled na stav zabezpečení vašeho podniku.

Mezi nejčastější strategie pro integraci SIEM řešení patří:

1. Platforma ochrany koncových zařízení (EPP)

Integrace SIEM řešení s platformami ochrany koncových zařízení rozšiřuje přehled o potenciálních hrozbách na vašich podnikových zařízeních. Tato integrace vám může pomoci účinněji odhalovat

 • malware,
 • ransomware
 • a další pokročilé hrozby

a zajistit tak zvýšenou bezpečnost na vašich koncových zařízeních.

2. Systémy detekce a prevence narušení (IPS)

Integrace SIEM a IPS vám umožní korelovat bezpečnostní události a výstrahy z obou systémů, čímž se zlepší vaše schopnost identifikovat síťová narušení, jakož i na jiné škodlivé aktivity, a adekvátně na ně reagovat.

3. Firewally (bezpečnostní brána)

Kombinace SIEM s daty brány firewall může poskytnout lepší přehled o vzorcích síťového provozu a potenciálních hrozbách. Tato integrace vám může pomoci identifikovat pokusy o neoprávněný přístup, odhalit potenciální DDoS útoky a efektivněji reagovat na jiné bezpečnostní incidenty.

4. Nástroje pro řízení zranitelnosti

Integrace vašeho SIEM řešení s nástroji řízení zranitelností vám pomůže lépe porozumět rizikům, kterým můžete být vystaveni. Taková integrace přispěje k určení priorit a řešení kritických zranitelností, čímž snížíte pravděpodobnost zneužití svých dat.

5. Řešení správy identit a přístupů (IAM)

Propojení vašeho SIEM řešení se systémy IAM přináší přehled o vzorcích přístupů uživatelů a potenciálních hrozbách interních zaměstnanců. Taková integrace pomáhá důsledněji

    • spravovat uživatelské přístupy,
    • odhalovat podezřelé chování
    • a předcházet přístupu k citlivým údajům neoprávněným osobám.

6. Platformy sledování hrozeb

Integrace vašeho řešení SIEM s platformami sledování hrozeb umožní získat kontextové informace o

    • aktérech hrozeb,
    • metodách útoků
    • a zranitelnostech,

díky čemuž budete moci podniknout kvalifikované kroky k ochraně vašich digitálních aktiv.

Nejste si jisti, zda máte dostatečně chráněnou vaši podnikovou IT infrastrukturu nebo byste se rádi dozvěděli více o specifikách SIEM řešení pro vaše odvětví? Napište našim zkušeným bezpečnostním konzultantům, kteří vám ochotně poradí.

SouvIsejíci články

Bezpečnost e-shopů a e-commerce | Incident podcast

Poslechněte si zajímavý rozhovor věnovaný bezpečnosti e-shopů a e-commerce. Jak tyto dvě věci spolu souvisí a jaké bezpečnostní rizika přinášejí. O tom, co všechno znamená přechod obchodu do online světa, jaké výhody a nástrahy tento svět skrývá, se dozvíte od Petra Rotha z ANASOFTu.

S hackery třeba bojovat jejich vlastními zbraněmi

byste se bránili počítačovým zločincům, musíte se zamyslet nad tím, jak uvažují. Pokročilé hrozby vyžadují pokročilé řešení. Patří mezi ně technologie podvádění a vytváření návnad, tzv. tokenů k zachycení škodlivých činitelů, které umožní rychlejší detekci útoků.Tyto technologie umí nalákat zločince, aby se chytili do pasti, a výrazně zlepšují možnosti bezpečnostních týmů na rychlé a přesné odhalení útoků.

Je ochrana osobních údajů i nadále zajímavým tématem?

Ochrana osobních údajů je i nadále zajímavým tématem, avšak s velkým ALE, které souvisí především s její samotnou implementací do procesů společností a organizací. Rok 2020 nám ukázal, že i po obrovském medializovaném „boomu“ příchodu GDPR Nařízení před pár roky, v ochraně dat nemůžeme polevit a zaobírat se tím pouze papírově, ale především po technické stránce.